FIRST LEGO League koolitus II

Kuidas tulla toime suurenev eelarvega?

Kuidas selgitada, kes Eestit välismaale esindama lähevad?

FIRST LEGO League lõiming formaalharidusega?

Eelvoor oma koolis ei ole atraktiivne?

Kas ma tahan ja käitun nagu FIRST LEGO League saadik ehk kuidas tuua programmi ka naaberkooli?

Valik 1

Valik 2

+ 0
+